Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Vyhlášení volných dnů na chrudimských školách

Radní města Chrudimi na svém jednání 25. září vzali na vědomí oznámení ředitelů ZŠ Školní náměstí, ZŠ Dr. Peška, ZŠ U Stadionu a Základní umělecké školy o vyhlášení volných dnů v termínech 29. září 2017, 30. dubna 2018 a 7. května 2018.

Ředitel ZŠ Dr. Malíka vyhlásil volné dny v termínech 30. dubna a 7. května 2018. Výuka z pátku 29. září bude přesunuta na sobotu 2. prosince 2017, kdy se bude na škole konat tradiční Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost.

„Důvodem vyhlášení volných dnů je úspora energií ve školách, protože volným dnům vždy předcházejí státní svátky, kdy jsou školy zavřené, a proto je nerentabilní rozjíždět provoz na jeden den“, říká místostarosta Jan Čechlovský.

Radní dále schválili přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných městem Chrudim o vánočních prázdninách v termínu od 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018. V případě, že někteří rodiče projeví zájem o umístění dítěte do mateřské školy v uvedeném období (nejméně deset zájemců), bude službu vykonávat Mateřská škola Strojařů.

Provoz školních družin bude přerušen v následujících termínech: 29. září 2017 (volný den, ZŠ Dr. Malíka přesune výuku na sobotu 2. prosince), 26.–27. října 2017 (podzimní prázdniny), 23. prosince 2017 až 2. ledna 2018 (vánoční prázdniny), 2. února 2018 (pololetní prázdniny), 12.–18. března 2018 (jarní prázdniny), 29.–30. března (velikonoční prázdniny), 30. dubna 2018 (volný den), 7. května 2018 (volný den) a 2. července až 31. srpna 2018 (hlavní prázdniny).

26.9. 2017
Zdroj: Město Chrudim