Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Vznik chrudimského pluku slibuje městu příležitosti, získat může nejen ve zdravotnictví a sportu

Dlouholetá přítomnost vojska v Chrudimi dostane v příštích letech nový rozměr. S ohlášením podstatného rozšíření chrudimské posádky a přeměny výsadkového praporu na celý pluk je na místě prohlubovat spolupráci města, armády a také ministerstva obrany.

Z toho důvodu ministr obrany Lubomír Metnar v poslední době navštívil Chrudim hned dvakrát a na společném jednání se zástupci města i armády potvrdil pokračující úzkou součinnost.

„Se zvyšováním schopností Armády České republiky a rozšířením chrudimského praporu na pluk souvisí rozvoj místní infrastruktury. Chrudim je dobrým příkladem města, kde má armáda své útvary a kde je spolupráce velmi dobrá,“ uvádí ministr Metnar. „A to za vzájemné prospěšnosti,“ dodává.

„Rozšíření posádky se dotkne prakticky všech oblastí ve městě – rozvoje města, bydlení, služeb ve sportovní oblasti i ve zdravotnictví. V té souvislosti jsou potvrzeny stamilionové investice do infrastruktury ve městě, na jejich realizaci se budou podílet firmy z regionu. Již nyní máme příslib, že sportoviště, která vzniknou, budou moci využívat i obyvatelé Chrudimi. S tím ale dobré zprávy nekončí. Za vojáky postupně zamíří i jejich rodiny, což znamená zvýšení počtu obyvatel a s tím i zvýšení daňových příjmů pro město,“ uvádí poslanec David Kasal, který spolu se starostou Františkem Pilným stojí za pozváním ministra do Chrudimi.

Pro vyšší počet obyvatel je ovšem nutné zajistit rozšíření předškolních zařízení, zdravotních služeb a vybavení nemocnice. „Zvětšit kapacity našich mateřských a základních škol zvládneme; už teď víme, že bez problémů je můžeme rozšířit o čtyřicet až šedesát dětí jak v mateřských, tak základních školách. Pokud by navýšení mělo být vyšší, na řadu může přijít přístavba dalšího patra základní školy, rozšíření o půdní vestavbu a podobně. Na stole je i varianta výstavba menší mateřské školy,“ vypočítává možnosti starosta František Pilný.

„Pokud má město takto spolehlivého a silného partnera, což vojenská posádka a potažmo ministerstvo obrany je, s jejich pomocí je velmi reálné urychlit vybavení nemocnice magnetickou rezonancí, a doplnit další moderní služby, např. rehabilitační, o kterých jsme hovořili přímo na jednání s panem ministrem,“ vyjmenovává chrudimský poslanec Kasal příležitosti, které intenzivnější přítomnost armády slibuje.

1.8. 2019
Zdroj: Město Chrudim