Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Vzpomínkový akt ke Dni válečných veteránů

12.11. 2015