Jan Čechlovský
emeritní poslanec, místostarosta a starosta města Chrudim

Znovuotevření lávky v Široké ulici se přiblížilo, v budoucnu Chrudimku překlene lávka nová

V horizontu několika týdnů se znovu otevře lávka v Široké ulici. Ta byla po kontrolách statika kvůli snížené únosnosti uzavřena počátkem listopadu minulého roku.

„V průběhu června začnou práce vedoucí k jejímu provizornímu zpřístupnění. Na lávce dojde k montáži roznášecích podlahových roštů, k souvisejícím úpravám plynulých přechodů na okrajích lávky a ke zvýšení zábradlí,“ uvádí chrudimský místostarosta Aleš Nunvář. Předpokládaná výše nákladů na zprovoznění lávky činí 170 tis. Kč.

Provizorní řešení umožní občanům využívat dříve velmi frekventovanou lávku, zatímco se bude připravovat projekt lávky zcela nové.

„Nová lávka nám dovolí uvažovat v širším horizontu. Například šikmo položená lávka s větším odsazením od silničního mostu umožní pracovat i s navazujícím prostorem u okružní křižovatky. V minulosti zde stával dům, dnes je tu proluka využívaná především bezdomovci,“ říká starosta Chrudimi František Pilný. „Výhledově by zde mohl vzniknout například objekt s občanskou vybaveností, službami či jiným podobným účelem,“ dodává.

Definováním možností tohoto prostoru v návaznosti na podobu nové lávky se dále bude zabývat městský architekt Marek Janatka, který rovněž připraví podklady pro budoucí zadání soutěže na novou lávku.

Úpravy by se také mohly dotknout mostu s vozovkou, podél kterého lávka vede. Jde o jeden z nejstarších mostů v Chrudimi, jenž navíc ústí do historického jádra města. Jedním z námětů dalších úvah tedy bude, zda by se na něj měla vrátit kamenná zeď, například i s městským znakem nebo sochou, které by na historický střed města návštěvníky upozornily.

21.5. 2019
Zdroj: Město Chrudim